.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kruipen in de huid van een ontwerper

De cursus Ruimtelijke Kwaliteit beoogt basiskennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen om projecten op ruimtelijke kwaliteit te kunnen sturen.

De praktijk van de ruimtelijke ordening wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan participanten en een toenemende complexiteit. Om als professional staande te blijven in de complexe wereld van de ruimtelijke ordening is een goede samenwerking cruciaal. Een basisvereiste voor een goede samenwerking is heldere communicatie. Professionals moeten elkaar kunnen verstaan.

Het meedenken met en aansturen van (multidisciplinaire) ontwerpteams is niet eenvoudig. Ontwerpers spreken een eigen taal, ze denken in ruimte en hanteren vaak abstracte gedachte-experimenten (concept-denken). Wanneer wethouders, beleidsmedewerkers en technische- en coördinerende disciplines de taal van de ontwerper (stedenbouwers, landschapsarchitecten en architecten) leren verstaan valt er een wereld te winnen.