.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Handelshuis voor bouwinnovatie

Opgave
In 2012 is Bouwmaat Amstel verhuist naar de Joan Muyskenweg om uit te groeien naar een XL-filiaal voor bouwmaterialen. In verband met het vertrek van de enige medehuurder van het terrein is MMX-architecten gevraagd een toekomstvisie te geven op de ruimtelijke ontwikkeling van het perceel. Belangrijke randvoorwaarde is behoud van BouwmaatXL.

Amstelbusinesspark zuid, waar BouwmaatXL gesitueerd is, kenmerkt zich als grootstedelijk bedrijventerrein en is een van de drie grootstedelijke bedrijventerreinen aan de ringweg van Amsterdam.

Visie
Het terrein van Bouwmaat wordt aangevuld met bedrijven die een inhoudelijke verwantschap met Bouwmaat hebben. Op deze manier ontstaat een ‘hub’; een handelsgemeenschap waar bezoekers een one-stop-get-all kunnen ervaren. De ‘circulaire stad’ uit het strategisch plan Amsterdam zal zijn weerslag hebben op het plan: er wordt gestart met bedrijven die innovatief zijn binnen de circulaire economie. Daarmee kan deze ‘hub’ op termijn ‘talk of the town’ worden.

Uitwerking
Een dergelijke aanpak vraagt om onderscheidende architectuur, waarin de circulaire economie een hoofdrol speelt. De ambitie voor de bebouwing aan de A10 is om er het hoogste houten gebouw van Nederland te laten verrijzen. Creatieve bedrijvigheid en research-business hebben behoefte aan hoge ruimtes die naar eigen inzicht en beheer ingericht kunnen worden. Dubbelhoge verdiepingen zijn daarom uitgangspunt. Het huidige dak van Bouwmaat wordt bij het plan betrokken met de potentie om op een niveau van 9.00m een dakpark van wel 15000 m2 te maken. Zo ontstaat er een groene oase aan de A10, voor alle gebruikers & bezoekers en van voldoende grootte voor een ecologische identiteit.