.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

WAAROM EEN ARCHITECT ? WAAROM MMX ?

Voor wie nooit eerder met een architect heeft gewerkt zal het logischerwijs moeilijk zijn diens toegevoegde waarde compleet te omschrijven. Een bekende misvatting is dat architecten duur zijn en de bouw zelf daarbovenop nog eens extra duur maken door allerlei moois te verzinnen waar niemand om gevraagd heeft. Het doel van MMX is juist het tegendeel:

- Uw eisen en wensen staan centraal, en die worden door ons vormgegeven tot een samenhangend geheel. Door regelmatig met behulp van schetsen en 3-dimensionale beelden de mogelijkheden en consequenties van uw programma te bespreken werken wij naar een goed en haalbaar plan toe.

- Wij geven altijd advies omtrent het bouwbudget en zorgen dat dit niet overschreden wordt. Ook maken we een realistische planning van het hele proces. Zodoende weet u voortdurend wat u kunt verwachten.

- Altijd overleg met de gemeente over de juiste interpretatie van het bestemmingsplan.

- Elk plan moet voldoen aan aan het Bouwbesluit, dat zijn wij verplicht. Wij zijn bekend met de vele haken en ogen van de regelgeving en kunnen hierdoor vaak overal een oplossing voor ontwerpen.

- Wij selecteren in overleg met u een goede en betaalbare aannemer en controleren zijn aanbieding aan de hand van een door ons opgestelde raming van de bouwkosten. Ook de kwaliteit van zijn werk wordt dan vastgelegd. Als kosten en kwaliteit naar tevredenheid zijn overeengekomen kan er gestart worden met het werk.

- Tot en met de oplevering leveren wij - waar nodig - gedetailleerde tekeningen en controleren wij de voortgang, de redelijkheid van eventuele extra kosten (vóóraf!), en de kwaliteit van het werk.

DUS GEEN VERRASSINGEN ?

- De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we niet alles 100% in de hand kunnen hebben. Bouwen is en blijft een complex proces waarin veel beslissingen genomen moeten worden, en waar verbazend veel partijen bij betrokken zijn. Er gebeurt een enkele keer wel eens iets wat niemand precies had kunnen voorzien. Ook ònze jarenlange ervaring en deskundigheid heeft een grens. Maar die zetten we dan wel in om het proces onder controle te houden.

- Voordat u werk aan ons opdraagt gaan we met u uitgebreid in op alle mogelijke risico’s van een verbouwing. Ontwerpen is vooruitkijken, en u mag verwachten dat we in ieder stadium, van plan tot en met uitvoering, kunnen aangeven met welke marges u rekening dient te houden.

- Een betrokken en deskundige aannemer die zelf meebouwt is een must om onprettige en kostbare verrassingen te vermijden. Alleen dan kan alles gemaakt worden zoals het op tekening en in de aanbieding is vastgelegd. Wij geven helder advies bij de selectie.

download folder : samenwerken met MMX
download folder : verbouwen met MMX

zie enkele recenties van onze klanten