.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

MMX-architecten Copyright ┬ę 2009 Arjan van Ruyven - Michiel van Pelt.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. De webmaster is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. MMX -architecten vrijwaren zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van MMX-architecten tenzij anders vermeld. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMX-architecten.